Výmena plôch

RENOVÁCIA IHRISKA
a výmena koberca

Renovácia ihriska a výmena koberca

obhliadka a návrhy
- osobná obhliadka ihriska
- návrh technického riešenia renovácie
- cenový návrh
- časový návrh

následne
- demontáž a oprava poškodených resp. nefunkčných mantinelových systémov
- kompletná výmena trávnatého povrchu ihriska
- možnosť dovybavenia základného mantinelového systému ihriska kompatibilnou konštrukciou prevýšenia s ochrannými sieťami

koberec
- demontáž koberca s možnosťou ďalšieho využitia starého koberca
- oprava, doplnenie a vyrovnanie štrkodrvy 0/4mm (vrstvy pod kobercom)
- montáž nového koberca s výplňou

iná ponuka
- možnosť doplnenia ďalšími doplnkami ihriska
- ponuka budúcej možnej údržby ihriska

Ďalšie informácie pre Vás :

Návrat