Ihriská a športoviská, rozšírená ponuka

IHRISKÁ A ŠPORTOVISKÁ,
rozšírená ponuka


Futbalové ihriská - väčšej plochy
Tieto ihriská sú určené výlučne pre futbal, vyznačujú sa väčšou hracou plochou a vyšším vláknom trávnika výšky od 40mm – 60mm, s výplňami piesku a granulátu. Vieme vybudovať ihrisko tohto typu bez sieti, ale aj s konštrukciou, ktorá tieto siete nesie, v rôznych rozmerových možnostiach sieti. Súčasťou sú aj hliníkové bránky, ktoré vieme vyrobiť na mieru.

ostatneplocha


Kombinované ihriská
Kombináciu ihrísk s multifunkčným trávnatým povrchom, hokejbalovým pevným povrchom s možnosťou použitia syntetickej ľadovej plochy Scan ICE®, vzniká jedinečné riešenie na využitie veľkého množstva športov. So zameraním, pre hokejbal, futbal, volejbal/nohejbal, tenis, basketbal, „hokejkové športy“, hokej, korčuľovanie a iné športy. Ani hendikepovaní športovci nemajú problém s využitím týchto športovísk.
Na obrázku (výkrese) je riešenie rekonštrukcie ihriska ktorého pôvodný rozmer bol 20mx40m.

ostatnekombinovane


Multifunkčné ihriská bez mantinelov
Zákazník, ktorý má limitované prostriedky a chce plnohodnotné multifunkčné ihrisko, jeho predstavu vieme splniť riešením ihriska bez mantinelov. Podstatné je, aby v riešení boli zachované základné body výstavby. Vybudovaný obvodový základový pás s troma základnými vrstvami podložia pod kobercom, so zodpovednou drenážou. Kvalitatívnym výberom koberca s jeho dostatočnou výplňou. Následne kotevné spojenie konštrukcie, ktorá nesie siete s betónovým obvodovým pásom. So základnou vybavenosťou pre športy futbal, volejbal/nohejbal, tenis, basketbal a iné športy.
Pri tejto alternatíve je možnosť do budúcna doplniť aj mantinelový systém.

ostatnebezmantinelov


Iné športoviská

Bežecká dráha
Príklad možného riešenia bežeckej dráhy.

ostatnedraha

Návrat na ponuku

Referencie našich športovísksyntetických plôchodpalískpre Vás.

Výstavba ihriska s väčšou plochou vo videoukážke