Údržba ihrísk

RENOVÁCIA
a údržba ihriska

Renovácia viacúčelového ihriska

obhliadka a návrhy
- osobná obhliadka ihriska
- návrh technického riešenia renovácie
- cenový návrh
- časový návrh

následne
- demontáž a oprava poškodených resp. nefunkčných mantinelových systémov
- dovybavenie základného mantinelového systému ihriska kompatibilnou konštrukciou prevýšenia s ochrannými sieťami

koberec
- výmena opotrebovaných a poškodených častí trávnatého povrchu ihriska
- oprava poškodených spojov
- oprava poškodených čiar
- čistenie povrchu ihriska, doplnenie výplne koberca – doplnenie piesku, prípadne doplnenie granulátu

iná ponuka
- možnosť doplnenia ďalšími doplnkami ihriska
- ponuka budúcej možnej údržby ihriska

Ďalšie informácie pre Vás :

Návrat

Ukážka údržby ihrísk