Nový koberec bez demontáže starého koberca, nešťastné riešenie a možné riziká

Nový koberec bez demontáže starého koberca, nešťastné riešenie a možné riziká.

Stretávame sa s riešením položenia nového koberca na pôvodný koberec a to bez demontáže starého koberca, vyrovnania hornej podkladovej vrstvy štrkodrvy 0/4mm. Pre budúcnosť, kedy bude potrebná výmena koberca, bude nutné likvidovať dvojnásobné množstvo odpadu, čím bude viac zaťažené životné prostredie. Cena budúcej likvidácie koberca (uloženie na skládku, recyklácia) nebude iste zanedbateľná.

Pri demontáži koberca, ktorú vykonáva naša spoločnosť SCANSIS SLOVAKIA, s.r.o., (z ihrísk, ktoré sme budovali) vieme 60-80% koberca demontovať tak, aby bol ďalej využitý. Vieme ho narezať a zrolovať do rozmerov, ktoré zadá zákazník. Rolky sú limitované hmotnosťou, maximálne 750-1000kg podľa terénu a vzdialenosti uloženia.

Nedostatkom položenia nového koberca na starý pôvodný koberec je, že kopíruje preliačiny starého koberca, jedná sa prevažne o koberce dovezené priamo z Číny, kde nie je možné určiť čas výroby, čas dovozu, spôsob dopravy (rizikom je dovoz cez more) a čas skladovania (na koberci vznikajú "preležaniny" a šabľovitosť).

Na starom koberci, ktorý tvorí podkladovú časť pre nový koberec,  dodávateľ necháva nevyčistenú burinu, lístie a mach. Takisto necháva staré deformácie pôvodného koberca, natrhané čiary, nevyplnené výtlky koberca a nevyplnené jamy chýbajúceho starého koberca.

Je nezodpovedné dopustiť, aby bol nový koberec položený na pôvodný starý koberec.

Na fotografiách je viditeľné, ako zle bola zvolená technológia položenia nového koberca.