Pri výbere nového koberca dávajte pozor na jeho vlastnosti

Pri výbere koberca na dlhodobé používanie prehodnoťte jeho parametre.

Výber koberca ako povrch ihriska, je veľmi dôležitý.

Je potrebné brať do úvahy –

 • miesto výroby
 • čas výroby
 • dopravu a manipuláciu
 • skladovanie
      Skladovaniu sa radšej vyhnite.
 • výber výšky vlasu a výplň koberca
      Je dôležitá z hľadiska, odrazu lôpt, teploty (klímy) koberca a jeho životnosti.
          Príklady -
            výška vlasu 4cm a vyššie, prevažne pre futbal, volejbal/nohejbal
            dodržujte hustotu výplne
            pri výške vlákna 4 cm (WINNER 40/160)
                 kremičitý piesok 0,6 - 1,2 mm -> 8 - 21 kg/m2
                 granulát 0,5 – 2,5 mm -> 4,5 - 11 kg/m2
            výška vlasu 2cm a vyššie, pre futbal, volejbal/nohejbal, basketbal, hádzanú (hlavne, kde je potrebná odrážanie lopty)
            dodržujte hustotu výplne
            pri výške vlákna 2 cm (Basic 20)
                 kremičitý piesok 0,3 - 0,8 mm -> ±27 kg/m2
 • hustotu vlákien a hrúbku podložky na ktorej sú stehy vlákna a dĺžku trsu trávy   
      Zistiť hustotu vlákien je jednoduché. Na 10 cm2 koberca spočítajte počet vlákien a ten vynásobte x100. Takto zistíte počet vlákien (vpichov) na koberci. Dĺžka vlákna (trs trávy) tiež ako šírka vlasu je vedená v mm, na našej fotografii je 12mm.

     
 • následnú údržbu

Na fotografiách je ukážka zlého výberu koberca s nedostatočnou výplňou.
Na prvej fotografii sú tenké vlákna šité na tenkej podložke.
Na druhej fotografii je vidieť koberec po 10 mesiacoch od jeho položenia, kde sa prejavuje nedostatočná výplň koberca (piesku a granulátu). Na ploche ihriska sú viditeľné spoje koberca.
Na tretej fotografii vidieť ležatosť vlasu koberca, z dôvodu už spomenutej nedostatočnej výplne.