This image for Image Layouts addon

Cieľ ponuky
SCANSIS SLOVAKIA, s.r.o. Bratislava

Cieľom našej ponuky je           

Napomôcť rozvoju športu v obciach a mestách, v ktorých nie je dostupné vyhovujúce športové ihrisko, na ktorom by sa mohli realizovať príslušné športové  aktivity, a to podporou výstavby športových ihrísk s celoročným využitím.

Vytvoriť lepšie, nové, viac vyhovujúce podmienky pre šport a aktívne trávenie voľného času, najmä v športových areáloch príslušných obcí a miest, v ktorých je nižšia dostupnosť takýchto športových ihrísk.

Zvýšiť dostupnosť športového vyžitia pre širokú verejnosť a vytvoriť ďalšie predpoklady pre športové aktivity organizované obcami a mestami.

Tento cieľ dosiahneme za predpokladu dodržania bezpečnosti, životnosti, funkčnosti a kvality pri výstavbe športovísk.

 • Bezpečnosť -
  • Výber materiálov bez ostrých hrán (zaoblené hrany).
  • Všetky ostré hrany musia byť zakryté chráničmi (plastové čiapky na skrutky ...).
  • Spojenie komponentov mantinelov dilatačným spojom (pružnosť).
 • Životnosť -
  • Použitie ušľachtilých materiálov na konštrukciu mantinelov (nerez, hliník).
  • Použitie materiálov na mantinely, odolných proti poveternostným vplyvom a UV žiareniu. Musia mať schopnosť pružiť nárazy.
  • Spojenie komponentov mantinelov dilatačným spojom (rozťažnosť – poveternostné vplyvy).
 • Funkčnosť a kvalita -
  • Mantinelový systém, pri správnom používaní by mal mať životnosť 20-25 rokov a viac.
  • Mantinelový systém byť ľahko opraviteľný.
  • Náhradné diely musia byť také, aby ich prevádzkovateľ (majiteľ) ľahko vymenil.
 • Kvalita a estetika -
  • Esteticky musí konštrukcia ihriska farebne nerušene ladiť s prostredím.
  • Osvetľovacie telesá musia byť použité s dostatočnou svietivosťou, životnosťou a nízkou spotrebou (LED).