Ihriská oceľového typu

IHRISKÁ
oceľového typu

Oceľové s pravouhlým rohom

OcelTrebisov2

Základné parametre – vlastnosti ihriska s pravouhlým rohom

Rozmery - štandardné rozmery 33 x 18m, tieto rozmery je možné meniť na menšie a väčšie, pri zachovaní proporčných pomerov strán.
Povrch ihriska predstavuje umelý trávnatý koberec výšky vlasu 15-60mm, multifunkčný zelený, červený, poprípade modrý.
Výplň koberca tvorí sušený kremičitý piesok ŠH31 pri výške vlasu do 20mm samostatne, pri výške vlasu nad 20 mm je vrstva doplnená o gumený granulát.
Uchytenie konštrukcie  je tvorené z kotiev z pozinkovanej ocele  spojení s celooceľovou pozinkovanou konštrukciou.
Osvetlenie sa skladá so štyroch 6m vysokých stĺpov v rohoch ihriska a alternatívne aj z dvoch stĺpov v strede ihriska. Z nastaviteľných LED svietidiel (400W)(230W).
Mantinel je tvorený ako obvodové mantinelové oplotenie  viacúčelového  ihriska s pravouhlo riešenými rohmi ihriska,  s výškou mantinelov 1,0m,  z oceľovej pozinkovanej  konštrukcie,  s  výplňou mantinelov s plastovými doskami z materiálu PP POLYSTONE G  s UV stabilizáciou  s hrúbkou 10mm  s bezpečnostnými Al madlami po celom obvode hornej hrany mantinelov.  S dvoma vstupnými bráničkami.
Siete nad mantinelom sú osadené do kovovej pozinkovanej konštrukcie stĺpikov prevýšenia do výšky á  3,0m a viac, nad základným mantinelom okolo celej hracej plochy ihriska s UV stabilizovanými   ochrannými sieťami z PP materiálu hrúbky 3mm a veľkosťou oka 45 x 45mm.
Vybavenie pre futbal sú to samostatne stojace futbalové hliníkové bránky so sieťami, rozmer 4x2m, možná je aj alternatíva 3x2m. Bránky sú pevne vstavane do  mantinelového systému vrátane PP sieti s veľkosťou oka  50/4mm a špeciálne upravená na osadenie do mantinelového systému.
Značenie polí čiarami pre futbal je to umelá tráva bielej farby, stredová čiara, bránková čiara, žltej farby pri volejbale, modrej farby pri basketbale a bielej farby pri tenise.

Iné vybavenie –
Volejbal/nohejbal vybavenie je stĺpmi s puzdrami a volejbalovou sieťou 9,5x1m.
Tenis vybavenie je stĺpmi s puzdrami, tenisová sieť 12,72m x 1,07m, oko 4,5cm.
Basketbal je tvorený dvoma kompletnými basketbalovými setmi, ktoré s osadzujú naprieč ihriskom / sú oproti sebe po šírke ihriska/.

 

Ďalšie typy oceľových ihrísk

Oceľové s oblým rohom
ocelobluk

Základné parametre – vlastnosti ihriska s oblým rohom

Rozmery - štandardné rozmery 33 x 18 m, tieto rozmery je možné meniť na menšie a väčšie, pri zachovaní proporčných pomerov strán.
Povrch ihriska predstavuje umelý trávnatý koberec výšky vlasu 15-60 mm, multifunkčný zelený, červený, poprípade modrý. V zimnom období je možné na plochu ihriska aplikovať pri zachovaní doporučeného postupu prírodný ľad.
Výplň koberca tvorí sušený kremičitý piesok ŠH31 pri výške vlasu do 20 mm samostatne, pri výške vlasu nad 20 mm je vrstva doplnená o gumený granulát.
Uchytenie konštrukcie  je tvorené z kotiev z pozinkovanej ocele  spojení s celooceľovou pozinkovanou konštrukciou.
Osvetlenie sa skladá so štyroch 6 m vysokých stĺpov v rohoch ihriska a alternatívne aj z dvoch stĺpov v strede ihriska. Z nastaviteľných LED svietidiel (400W)(230W).
Mantinel je tvorený kompletný  uzavretý mantinelový systém ihriska rozmeru 33x18 m na hokej s výškou mantinelu 1,2 m , s 2 vstupnými barierovými bráničkami na jednej dlhej strane ihriska a s ochrannou konštrukciou so sieťami s okom 45/3 mm nad mantinelom do výšky á 4,0 m okolo celého ihriska.
Iné vybavenie mantinelu sa skladá z dvoch špeciálne upravených brán o rozmeroch 4x2x1,0 m, vrátane dvoch  prenosných mantinelov 1,2 x 4,0 m,  ktoré sú  v zime pri tvorbe ľadu vkladané do futbalových brán.
Vybavenie pre futbal sú to samostatne stojace futbalové hliníkové bránky so sieťami, rozmer 4x2m, možná je aj alternatíva 3x2m. Bránky sú pevne vstavane do  mantinelového systému vrátane PP sieti.  s veľkosťou oka  50/4 mm a špeciálne upravená na osadenie do mantinelového systému.
Značenie polí čiarami pre futbal je to umelá tráva bielej farby, stredová čiara, bránková čiara, žltej farby pri volejbale, modrej farby pri basketbale a bielej farby pri tenise.

Iné vybavenie –
Hokej na prírodnom ľade
– za týmto účelom sú dodávané hokejové bránky z oceľového profilu Ø 50mm. O rozmeroch - výška: 1,20m, šírka: 1,80m.
Volejbal/nohejbal
vybavenie je stĺpmi s puzdrami a volejbalovou sieťou 9,5x1m.
Basketbal
je tvorený dvoma kompletnými basketbalovými setmi, ktoré s osadzujú naprieč ihriskom / sú oproti sebe po šírke ihriska/.

 

Návrat na ponuku

Referencie našich športovísksyntetických plôchodpalískpre Vás.