Rabča

Zákazník :

005/280/2018

Dátum :

25. február 2022

Typ :

Ihriská oceľového typu

Rabča

Number reference page – 005/280/2018

Construction site – Obec Rabča, Slovakia

Construction term – the beginning 16.10.2018 to 12.12.2018

Description – Dimensions: 33m x 18 hockey model, nets up to 4m all around

Rabca1

Rabca2