Okoč

Zákazník :

004/285/2020

Dátum :

25. február 2022

Typ :

Ihriská oceľového typu

Okoč

Number reference page – 004/285/2020

Construction site – Okoč, Slovakia

Construction term – the beginning 01.07.2020 to 31.08.2020

Description – Dimensions: 33m x 18m, nets up to 4m all around

Okoc1

Okoc2